Vítejte

Tyto stránky svědčí především o základní biblické pravdě, že Bůh je jediný Bůh, Jahve, a že tento Bůh je Ježíšovým, i naším,  Bohem a Otcem.

Naleznete zde články a výklady, které se snaží porozumět Bibli tak, jak ji rozuměli její židovští autoři, nikoliv tak, jak ji porozuměli a vyložili křesťané ovlivněni řeckou filozofií a jejichž výklad Písma se stal v průběhu třetího až pátého století křest'anským dogmatem.  

Cílem života těch, kteří uvěřili a vyznali, že Ježíš je Syn Boha a Mesiáš a uvěřili jeho evangeliu o přicházejícím Božím Království je, slovy Ježíše: "poznávat jediného pravého Boha, a toho, kterého Bůh poslal, Ježíše Krista."

Kéž jsou tyto stránky tomuto cíli nápomocné.

 

 

Novinky

Po vytržení

19.01.2020 14:15
Po vytržení.pdf

Preexistence a inkarnace

09.01.2020 15:28
Preexistence_a_inkarnace.pdf

Zákon, sabat a novozákonní křest'anství

09.01.2019 13:06
Zákon, sabat a novozákonní křest'anství.pdf

Kdo je Ježíš?

09.01.2019 13:03
Kdo je Ježíš.pdf

Nebe a Země

22.08.2016 23:04
Nebe a Země.pdf

Připravenost, Odměny a Svatba

27.01.2015 09:06
Připravenost, Odměny a Svatba.pdf

Bohu Buď Sláva

16.01.2015 19:45
Bohu Buď Sláva.pdf

Vytržení

21.02.2014 12:24
Vytržení.pdf

Více než se oku jeví

16.02.2013 22:23
Více než se oku jeví.pdf